സമൂഹത്തെ പ്രീതി പെടുത്താന്‍ ആണെങ്കില്‍ പേന എടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ ധീര എഴുത്ത് കാരി മാധവികുട്ടിയ്ക്ക്

Friday, September 28, 2012

ഉറക്കം

നന്മയില്‍ മയങ്ങി 
നന്നായുറങ്ങി 
നെഞ്ചിലെ ചൂടില്‍ 
ഇണചേര്‍ന്നുറങ്ങി 
ഇരുളിലെ മഴയില്‍ 
ഇഴചേര്‍ന്നുറങ്ങി 
കിനാക്കളില്‍ പുല്‍കി 
സ്നേഹിച്ചുറങ്ങി 
പുലരിയില്‍ പുലരാന്‍ 
മോഹിച്ചുറങ്ങി 

നന്മയില്‍ മയങ്ങി 
നന്നായുറങ്ങി :-)

No comments: